Пошук в Інтернеті

Новини

 

 

 

 

 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Міністерство освіти і науки розмістило інформаційні матеріали щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 навчальному році.
Ознайомитися з документом можна за посиланням.

 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
У 2022-2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

    Основною метою педагогічних працівників у вихованні учнів у 2021-2022 навчальному році буде формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, справлятися з особистими проблемами, творити себе й оточуючий світ.
У роботі з учнями педагогічним працівникам необхідно керуватися Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України,
Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013)
та виданими у відповідності з Указом методичними рекомендаціями з питань організації виховної роботи у навчальних закладах та здійснювати виховну діяльність у відповідності до наступних ключових напрямів:

 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

    Серед основних завдань — національне виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного,
морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності
та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.


    Пріоритетними формами і методами в роботі педагогічних працівників із означеної проблеми залишаються:

 • впровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь, проведення тижнів правових знань;
 • використання інтерактивних педагогічних технологій, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, дискусії, робота в малих групах на уроках правознавства та в позакласній діяльності;
 • впровадження шкільного самоврядування в начально-виховний процес;
 • впровадження заходів, спрямованих на підвищення моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя;
 • запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості;
 • впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного процесу;
 • перетворення навчальних закладів на зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату тощо.

    Педагогічним працівникам необхідно забезпечити неухильне виконання спільного наказу Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2004 № 5/34/24/11 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення".
Особливого значення набуває питання патріотичного виховання учнів.
Щомісяця у класних колективах необхідно обговорювати питання:

 • відвідування занять учнями;
 • профілактика злочинності;
 • результати участі учнів у шкільних заходах;
 • результати участі учнів у створенні ліцейського сайту «Імпульс».

    Важливим завданням є підготовка старшокласників до дорослого, сімейного життя. Відродити народні звичаї,
котрі становлять серцевину сімейно-побутової культури і мають потужний виховний потенціал, – одне з найважливіших і невідкладних завдань педагогів. Важливе значення матиме живе спілкування з батьками учнів,
які бережуть сімейні традиції, шанують далеких предків, рід, сім’ю, історію українського народу, рідного краю.

План виховної роботи на 2021/2022 навчальний рік

 

Нормативні документи з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді:

 


 

Доїхати до нас:

Маршрутними таксі або автобусами від станцій метро "Академіка Барабашова"
(№№ 10, 281) або "Ім О. Масельского" (№№ 105, 228), або трамваями 23, 26 (до зупинки "вул. Амосова")

 

e-mail: hl161@ukr.net