Пошук в Інтернете

Новини

17.11.2017

 

 

 

 

 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
У 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

    Основною метою педагогічних працівників у вихованні учнів у 2017-2018 навчальному році буде формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, справлятися з особистими проблемами, творити себе й оточуючий світ.
У роботі з учнями педагогічним працівникам необхідно керуватися Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України,
Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013)
та виданими у відповідності з Указом методичними рекомендаціями з питань організації виховної роботи у навчальних закладах та здійснювати виховну діяльність у відповідності до наступних ключових напрямів:

 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

    Серед основних завдань — національне виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного,
морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності
та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

    Протягом 2017-2018 навчального року необхідно підвищити рівень превентивної роботи. Превентивне виховання забезпечується на законодавчому рівні Законом України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ "Про охорону дитинства",
Законом України від 21.06.2001 № 2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140 "Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки", постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 350 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1209
"Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року".


    Пріоритетними формами і методами в роботі педагогічних працівників із означеної проблеми залишаються:

 • впровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь, проведення тижнів правових знань;
 • використання інтерактивних педагогічних технологій, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, дискусії, робота в малих групах на уроках правознавства та в позакласній діяльності;
 • впровадження шкільного самоврядування в начально-виховний процес;
 • впровадження заходів, спрямованих на підвищення моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя;
 • запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості;
 • впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного процесу;
 • перетворення навчальних закладів на зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату тощо.

    Педагогічним працівникам необхідно забезпечити неухильне виконання спільного наказу Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2004 № 5/34/24/11 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення".
Особливого значення набуває питання патріотичного виховання учнів.
Щомісяця у класних колективах необхідно обговорювати питання:

 • відвідування занять учнями;
 • профілактика злочинності;
 • результати участі учнів у шкільних заходах;
 • результати участі учнів у створенні ліцейського сайту «Імпульс».

    Важливим завданням є підготовка старшокласників до дорослого, сімейного життя. Відродити народні звичаї,
котрі становлять серцевину сімейно-побутової культури і мають потужний виховний потенціал, – одне з найважливіших і невідкладних завдань педагогів. Важливе значення матиме живе спілкування з батьками учнів,
які бережуть сімейні традиції, шанують далеких предків, рід, сім’ю, історію українського народу, рідного краю.

План виховної роботи на 2017/2018 навчальний рік

 

Нормативні документи з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді:

 


 

Доїхати до нас:

Маршрутними таксі або автобусами від станцій метро "Академіка Барабашова"
(№№ 10, 281) або "Ім О. Масельского" (№№ 105, 228), або трамваями 23, 26 (до зупинки "вул. Корчагінців")

 

e-mail: hl161@ukr.net