2017-2018 навчальний рік

Домашні завдання з 3.03.2018 по 07.03.2108

з усіх предметів для 2-11 класів

>

Домашні завдання за 3.03.2018

Предмети

1 класи 2 класи 3-класи 4-класи 5 класи 6 класи 7 класи 8 класи 9 класи 10 класи 11 класи
Зарубіжна література:
Читання, переказувати II розділу "Аліса в країні Див".
 Вміти давати відповіді на запитання.
7-б
Інформатика:
(вчитель Антонова І.Ю.)
на сторінці Домашние задания в блозі
8-б
Інформатика:
(вчитель Антонова І.Ю.)
на сторінці Домашние задания в блозі
9-а
Інформатика:
(вчитель Антонова І.Ю.)
на сторінці Домашние задания в блозі
10-а
Інформатика: на сторінці Домашние задания в блозі

Домашні завдання за 1.03.2018

1 класи 2 класи 3-класи 4-класи 5 класи 6 класи 7 класи 8 класи 9 класи 10 класи 11 класи
1-б
Навчання грамоти: буквар "Сонечко", читати с.91. "Промінець" с.48-49.
Природознавство: екскурсія у парк "ПРирода твого краю".
Трудове начання: виготовлення листівки до 8-го березня.
1-в
Навчання грамоти: буквар "Сонечко", читати с.91.
с.90. описувати скоромовки у зошиті.
2-б
Українська мова:
Впр. №101, 102; с.47;
розвиток мовлення с.40-43.
Математика №205,206.
Англійська мова:
 (Мальцева Т.В.)
PB стор. 95 чит., вивч.
2-а
PB стор. 95 чит., вивч.
2-а, б, в
вчитель Бабенко О.М.
Dictionary p.10-11 (читати), Wb p.83 (письмово).

3-б
Українська мова:
Впр. №71,72;
Основи здоров'я
с.96-99(прочитати).
Англійська мова: (Ветрова І.П)
3-б, в
pb p.80-81 (усно); Wb p.67(письмово)
3-а
pb p.83 (письмово).
(Вчитель Мальцева Т.В.)
WB р. 74, PB р.84-85
Математика
4-в
№255,257.
4-б
Кл р. с. 78-81. Дом. р. №285, 286.
Англійська мова: (Бабенко О.М.)
4-б, в
Dictionary p.3-5 (читати), Pb p.32 Wb p. 13 (письмово).
Українська мова
4-б
Розібрати речення, визначити головні та другорядні члени:
1.Пухнаста ковдра стелиться по землі.
2.Ліс сяє кришталем.
3.Мороз приємно пощипує щоки.
4.Ледь-ледь риплять сніжинки під ногами.

Зарубіжна література
Виразне читання
I розділу "Аліса в країні Див"
 с.204-208.
 Вміти давати відповіді на запитання.
5-в
Wb p. 77-78.
Українська література
5-А, 5-В
С.Васильченко "у бур'янах",
прочитати твір за підручником
(с.196-203; скласти план; переказувати III розділ).
Англійська мова: (Іващенко З.Є.)
5-а
Wb p.56, ex №1-4, Across Ukraine p.24, ex №1-3.
5-б
Wb p.86 (слова), т. 5 повторити, p.54 ex №1,2,5 (письмово).
Математика:
5-б
Підготовка до контрольної роботи. Повторити: Звичайні дроби та дії з ними. Класна робота: Підручник № 474, 478 Збірник ст.. 38-41 №№ 65, 81,75,94.
Домашнє завдання: підручник: №479; Збірник: ст. 38-41 №№74,77,94.
6-Г
Математика
п.38 - вивчити правила:
розв'язати № 1054,1056.
Всесвітня історія:
6-г, в
п.40 пр робота, робота узагальнення
п.39 к\к 11.
Українська мова
6-В,6-Г
Вивчити § 31;
виконати вправу(письмово).
Англійська мова: (Бабенко О.М.)
6-а
Across Ukraine p.21 (читати).
6-в,г
Вивчити правило Wb p.109, Wb p. 72-73 (письмово).
6-б
П. №48 читати, вчити нові терміни і дати. За п №46 скласти усний історичний портрет Юлія Цезаря, з параграфу №46 вчити терміни.
Зарубежная литература:
6-б
В.Короленко. Прочитати повість " Сліпий музикант "
7-a, в
Географія
Опрацювати п.42
,скласти хронологічну таблицю:
Історія відкриття та дослідження материка Євразії.
Англійська мова
Вчитель Імінова О.В.
7-a, в
 Wb c.18-19
7-б
Wb c.13-14
Вчитель Імінова О.В.
7-a, в
Wb c.18 Ex. 1-4(написати твір).
7-а,б,в
Хімія:
п.21(вивч.) Впр №157, 158, 161, 163 (письмово).
Фізика
8-a, в
 п.31, впр.31(3-5).
8-б
п.41, Впр №19 (5,7,8).
Англійська мова
(Вчитель Ветрова І.П.)
8-а
Wb p.103, ex.1-4 (письмово).
(Вчитель Мальцева Т.В.
PB стор. 121, WB стор. 103,104.
8-в
St.B. p 113, WB p 98.
8-Б
Історія України:
п.26 опрацювати.
Алгебра: п.39 №39.2;39.5;
39.9;39.15;39.23
Геометрія: п. 22,23 №22.1;22.3;22.5;22.7;
22.8;22.11 №23.1;23.3;23.5;
23.6;23.8;23.10
Русский язык: Повторить параграфы 31-44; подготовиться к к/р.
8-А
Алгебра:
Вивчити п.17 (конспект приклади 1-4)
Розв’язати вправи №353(3) 354(2,3) .
9-б
Географія
опрацювати п.32 с. 178, пр завдання №1,№2,№3(письмово).
Англійська мова
Вчитель Олексенко А.І.
9-в
Wb p. 52-53, ex.5-9.
Вчитель Імінова О.В.
9-a
Sb c.81 Wb c.74.
Біологія
Опрацювати п. 45,46.
Виконати завдання на с. 197 підручника.
Фізика:
п.28, Впр.28 (5-7).
9-в
Всесвітня історія:
п.23 опрацювати.
Право:
п.20,21 пр. робота п.21.
Фізика:
п.30-31, впр.31(1,3,4).
9-А, 9-в
Зарубежная литература: розкрити образ Хлєстакова.
9-б
Фізика:
п.43. з.з. №18.15, 18.17, 18.19, 18.32.
Алгебра:  до 05.03
п.5 № 30.8;30.9;30.10; 30.12
Геометрія: п.6 №20.1-20.3; №21.1-21.8; №22.1-22.5.
Хімія:
п.24 (вивч.), №180,168, 174,196 (письмово).
10-а
Всесвітня історія:
п.22. Англійська мова
Вчитель Олексенко А.І.
Wb p. 49.
Вчитель Ьаьенко О.М.
p.50-51 (читати та перекладати);
p.36 №1-2 (письмово). Алгебра:
п.49-50 Скласти таблиці по властивостям функцій
та розв'язати №1039,1047.
10-б
Геометрія:
 П.17 теореми 21,22 вивчити. Класна робота: №№ 595,586, 579(1), 580,598,599. Домашня робота: П 17 вивчити №№ 579(1), 600, 601.
Історія України:
Читати п №47, письмово відповісти на питання 1-2 після параграфу.
11-a
 Англійська мова
Вчитель Імінова О.В.
c.82-83
(та Іващенко З.Є.)
Алгебра
п.28-31-повторити
розв.тести на с.324-325.
11-в
 Алгебра
стор.367-368 розв'язати тести.
11-б, в

Українська література
Прочитати роман Л.Костенко
11-б
до 05.03
Алгебра: тести №4 (с.324)
Геометрія: розділ 4 с. 276 тестові завдання.
Всесвітня Історія:
Повторити терміни і дати з теми: «СРСР у другій половині XX ст. та його розпад.
Країни Центральної та Східної Європи»
Історія України
Читати п №27, повторити №25,
за п №27 визначити етапи заглиблення економічної кризи.
Зарубежная литература
11-А
Підготувати повідомлення про життя і творчий шлях
Г.Г.Маркеса. Читати роман " Сто років самотності "
11-В
Підготувати повідомлення про життя і творчий шлях Е.Хемінгуея; прочитати повість
" Старий і море "